" Alway's on target! "
Wapeninfodagen

Profile will be presenting at the 'Wapeninfodagen' next week. Come and meet us there!   .. read more.

FireFighter

Profile FireFighter 

 FireFighter is een ecologisch verantwoorde brandblusser die met de hand bediend wordt, draagbaar is en beschikt over een uitzonderlijke bluscapaciteit. FireFighter is niet giftig en daarnaast volledig milieuvriendelijk en veilig in gebruik.

FireFighter is een kleine, compacte, lichtgewicht cilinder van 26 centimeter lang, 4 centimeter diameter en heeft een gewicht van slechts 470 gram. Het bovenste gedeelte van FireFighter is een metalen pijp die de bluslading bevat. Het onderste gedeelte van FireFighter is gemaakt van plastic en dient als handvat.

Indien geactiveerd, produceert FireFighter een krachtige blusstraal die minimaal 100 seconden aanhoudt. Deze blusduur is uitzonderlijk lang, zeker wanneer deze wordt vergeleken met traditionele poeder- of schuimbrandblussers. In het volgende overzicht ziet u een vergelijking tussen de minimale blusduur van FireFighter en traditionele brandblussers van verschillende gewichtsklassen:

Minder dan 3 kg. 6 seconden
3 tot 5 kg.     9 seconden
6 tot 10 kg.   12 seconden
Meer dan 10 kg. 15 seconden
FireFighter1 50 seconden
FireFighter2  100 seconden

 

Technische specificaties

De wijze waarop FireFighter een brand blust is berust op een tweeledige reactie: een fysische- en chemische reactie.

De fysische reactie betreft de eigenschap van Kalium dat deze stof zeer weinig energie nodig heeft voor ionisatie. Men spreekt van ionisatie indien een atoom een elektron kwijt raakt of er een bij krijgt. Bij Kalium is dus een zeer kleine hoeveelheid energie nodig om elektronen aan een atoom te onttrekken. Indien Kalium in de buurt van vuur komt wordt deze energie geleverd door het vuur. Op deze wijze onttrekt ieder Kalium deeltje een klein beetje energie van het vuur. Door de optimale korrelgrootte van het Kalium in FireFighter, is FireFighter in staat om extreem grote hoeveelheden energie aan vuur te onttrekken en zo vele typen branden te kunnen blussen.

De chemische reactie heeft invloed op de kettingreactie van vuur. In een vlam vinden snelle reacties plaats tussen atomen en instabiele moleculen. Deze reacties duren voort totdat stabiele eindproducten zijn bereikt, oftewel totdat de haard is uitgebrand. Kaliumdeeltjes hebben een tweede eigenschap, namelijk dat ze een reactie aangaan met de instabiele moleculen. Hierbij ontstaat het zeer stabiele kalium hydroxide (KOH). Kalium onderbreekt op deze wijze dus de kettingreactie van vuur waardoor het vuur snel wordt gedoofd.

De effectieve synthese tussen de twee reacties:

 Na het afstrijken van FireFighter ontnemen kaliumdeeltjes de energie van het vuur. Daarnaast zorgen de deeltjes voor een stabiele situatie van de vlam. Tezamen zorgt dit voor een zeer effectieve en efficiënte wijze van het doven van vuur.  

Classificatie

FireFighter is in staat om branden uit de volgende brandklassen te blussen:

Klasse A:        Vast stoffen, gewone brandbare stoffen zoals hout, papier, kleding etc. in geval van beginnende branden.    

Klasse B:        Ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, verven op terpentinebasis, oplosmiddelen, alcohol, aceton etc.

Klasse C:        Ontvlambare gassen, zoals methaan etc.

Elektrisch:      Elektrische apparatuur.

  


Seismic - Kit
Profile Equipment

Our standalone buried seismic de..

Seismic - CamKit
Profile Equipment

Featuring exceptionally rugged m..

Thermal Solutions
Profile Equipment

We provide off the shelve soluti..

Whats new

New Vision Solutions (NVISOL) at Milipol
Effectively recording your operation or training in day and night condit..

SensoGuard at Milipol
Toghether with SensoGuard we will be displaying the new wiresless seismi..

LYNX100 introduction at Milipol
Profile Equipment and Marom Dolphin will present the new LYNX100 backpac..

© Profile-Equipment.com | Partners | More news | Contact | Disclaimer
This is a Sudum CMS solution.